Hårlev Borger- & Erhvervsforening

Tænker og handler DU lokalt - det gør HBE

Aktive hjælpere

 

HBE´s aktive hjælpere giver en praktisk hånd, når vi afvikler vore arrangementer.

Det drejer sig bl.a. om:

• Opsætning og nedtagning af flag i byen ved de mange arrangementer

• Vedligeholdelse og reparation af foreningens ca. 80 flag

• Afvikling af cykelløbet Tour de Hårlev

• Ophængning og nedtagning af ”julenisser” i byens lygtepæle i december måned (reklame-mulighed for byens erhvervsliv)

• Opsætning og nedtagning af foreningens telte ved de mange arrangementer

• Afhentning, opsætning, nedtagning og returnering af stole og borde

• Bemanding af boder, lotteri og stande m.v. ved arrangementerne

• Indsamling af og sponsor-bidrag til foreningens lotterier

• Ajourføring og opdatering af foreningens hjemmeside, Facebook-profil m.v.

• Ordstyrer-hvervet ved generalforsamlingerne

• Bilagskontrollant og suppleant herfor til regnskabet

 

Kontakt bestyrelsen, hvis du også på denne måde har lyst at give en hånd med i vores aktive by-liv; lær nye mennesker at kende (eller lær dem, du i forvejen kender, at kende på en ny måde) – og nyd det dejlige, energiske samvær, det også er!

Uden vore aktive hjælpere kunne vi ikke drive foreningen – stor TAK til jer!