Hårlev Borger- & Erhvervsforening

Tænker og handler DU lokalt - det gør HBE

HBE Renholdning

I HBE har vi også en afdeling for vores vision for en ren by og en ren omegn.

HBE Renholdning er åben for enhver der har interesse i at vores smukke by og dens omegn holdes ren, ryddelig og tiltrækkende at bo og leve i. Medlemsskabet er GRATIS - og optagelseskravene er enkle:

Foreningens medlemmer inddeles i 3 kategorier:

Passive medlemmer er de, der altid afleverer eget affald i egen affaldscontainer, genbrugscontainerne
eller i de himmelblå, kommunale containere.

Aktive medlemmer er de, der udover at opfylde kravene til passivt medlemskab, samler skrald op,
når de alligevel er ude at gå, løbe og/eller lufte hunden m.m. i Hårlev og omegn.

Æresmedlemmer er de, der opfylder kravene til aktive medlemmer, og som derudover altid samler skrald op,
hvor end de kommer; dvs. også udenfor bygrænsen.

Medlemsbeviset til foreningen er det affald og skrald, du afleverer i affaldscontaineren (din egen eller kommunens). Skulle nogen have glemt, hvordan kommunens ser ud, fremgår de tydeligt her af forenings logo:

 

 

Den årlige generalforsamling afholder du sammen med din egen samvittighed.

Så buk dig, tag skraldet, aflevér det i "skralderen" - og:

VELKOMMEN i HBE-Renholdning !

 

Her kan du se diasshowet fra den stiftende generalforsamling

 

....og kære hundeejer: Når hunden har lagt sin L..., er den din, så: Tag dit L... med dig !